Herbahealth


Huvudsida


Nyheter


Beställ produkter


Om oss

 Produktblad  WaterCheck2

 

WaterCheck2, CM202-01

WaterCheck2 används för bestämning av totalklor/kloramin i dricksvatten och vatten som renats i kolfilter och vattenrenare. Gränsvärdet för totalklor/kloramin i renat vatten för tillverkning av dialysvätska är 0,1 ppm. Alla prover tas i kallt vatten. Dagliga prover bör tas vid vattenreningsnläggningar på dialysavdelningar.

 


WaterCheckTM2

Produktblad

 

Beskrivning

Kommunalt dricksvatten innehåller vanligtvis fritt klor och kloraminer (bundet klor). WaterCheckTM2 mäter totalt klor som är fritt klor och kloraminer tillsammans. Gränsvärdet enligt läkemedelsverket är 0,1mg/liter (0,1ppm) för vatten för dialys.

 

Test av restmängd klor

  1. Låt vattnet rinna med en långsam stråle ca 1 min för att skölja bort klorrester som kan finnas i slangen som provet tas ifrån. Om provet tas från en vattenkran skall endast kallt vatten användas. Varmvatten minskar klormängden.
  2. Ta ut en sticka ur förpackningen och stäng omedelbart locket.
  3. Håll stickan under en långsamt rinnande vattenstråle med stickans kudde mot strålen under 30 sekunder.
  4. Jämför stickans färg med färgskalan på burken. Läs av färgen i mitten av reagenskudden. Kanterna kan vid låga koncentrationer få en mörkare färg.
  5. Om stickans färg hamnar mellan två färgblock på förpackningens skala, gör en bedömning av färgnyansen, vilken färg som ligger närmast på burkens färgskala. Stickans känslighet är ca 0,05 mg/liter. Känsligheten kan påverkas av öka kontakttid.

 

Alternativ metod

Om det inte är möjligt att ta provet under rinnande vatten i en mugg.

  1. Fyll muggen med minst 20 ml vatten.
  2. Ta ut en sticka ur förpackningen och stäng omedelbart locket.
  3. Doppa stickan i vattnet och rör den sakta fram och tillbaka 2 ggr/sek i 30 sekunder.
  4. Jämför stickans färg med färgskalan på burken. Läs av färgen i mitten av reagenskudden. Kanterna kan vid låga koncentrationer få en mörkare färg.
  5. Om stickans färg hamnar mellan två färgblock på förpackningens skala, gör en bedömning av färgnyansen, vilken färg som ligger närmast på burkens färgskala. Stickans känslighet är ca 0,05 mg/liter. Känsligheten kan påverkas av öka kontakttid.

Kvalitetskontroll

Blanda till en reagenslösning av natriumhypoklorit och destillerat vatten. Be någon på kemlabb eller apoteket att hjälpa Er. Koncetrationen bör vara större än 0.1 mg/liter. OBS kort hållbarhet!

Destillerat vatten ska inte ge någon färgförändring på stickan.

 

Begränsningar

WaterCheckTM2 är speciellt konstruerad för detektion av låga halter av klor/kloraminer i vatten för dialys. Stickan kan reagera med brom, jod, eller andra oxiderande ämnen. Det är dock ovanligt att dialysvattnet samtidigt innehåller andra oxiderande ämnen.

 

Analysprincip

Kemisk reaktion för WaterCheckTM2 är en reaktion mellan klor och indikator; 3,3`5,5-tetramethylbenzidine (TMB) ofärgad, till oxiderad TMB, som ger en blå färg.

 

Förvaring

WaterCheckTM2 stickorna skall förvaras i buken med stängt lock i rumstemperatur 15-30 grader C.. Utsätt inte burken för direkt solljus. Förvara inte i kylskåp.

 

Viktigt

Ha alltid torra händer när stickorna tas ut ur burken. Ta bara ut det antal stickor som skall användas direkt och stäng genast locket. Rör inte stickans kudde med fingrarna eller något annat. Exponering av stickorna för ljus, luftföroreningar eller smuts kan orsaka en permanent grönfärgning som ger ett falskt positivt resultat. Använd inte stickorna om de blivit grönfärgade innan testen eller om hållbarhetsdatumet har gått ut. OBS amerikansk datumordning: mån/år.  Anteckna datumet då burken öppnas. Använd stickorna inom 3 månader när burken öppnats.

 

Herbahealth

 

Gunnar Malmström

Sockenvägen 398 , 2tr

122 63 Enskede

Sverige


Mobil: 070 7373901

www.herbahealth.se

e-post: gm@telia.com

Organisationsnummer: 570403-1474

HerbahealthTelefon: 0707373901Webbplatskarta