Herbahealth


Huvudsida


Nyheter


Beställ produkter


Om oss

 Produktblad pH test

PH, PH20901

pH stickan är speciellt utvecklad för provtagning i dialysvätska. pH i dialysvätska skall vara runt 7,4. Teststicka kan även anvädas för bestäming av pH i vatten samt för detektering av citronsyra i vatten. 

 

 


Produktblad pH
För mätning av pH i bikarbonat-/acetatdialysvätska. Indikator för sura lösningar.

Beskrivning
Används för kontroll av pH i dialysvätska. Både för bikarbonat-/ acetatdialysvätska. Används även för rest test av sura rengöringsmedel i dialysapparater t.ex Citrosteril© och Citronsyra.

Princip för funktionen
Reagenskudden på test stickan färgas olika beroende på testlösningens pH.

Handhavande instruktion
För kontroll av pH i dialysvätska alternativt för rest test efter kemisk desinfektion av dialysapparat med sura rengöringsmedel:

1.

Starta utrustningen som skall kontrolleras och låt provet från utrustningen spola en minut för att skölja ur eventuella rester vid provtagningsstället.

2.

Ta ut en test sticka ur burken och sätt tillbaks locket på en gång.

3.

Håll test stickan under vätskestrålen 1 sekund med reagenskudden uppåt alternativt doppa test stickan i provlösningen. Skaka direkt av överflödig vätska.

4.

Jämför färgen på stickan efter 15 sekunder med färgskalan på burken. Om stickans färg är mellan två färger på burkens färgskala, gör en bedömning av vilken färg som ligger närmast i färgskalan för att bestämma aktuellt pH.

Kvalitetskontroll
Använd en stabil pH-bufferlösning från något laboratorieföretag eller Kemlabb på ett sjukhus. Se handhavande instruktionen. Jämför avläsningen med bufferlösningens specifikation.

Lagring
Lagra burken med test stickor i rumstemperatur (15-30° C). Utsätt inte test stickorna för direkt solljus. Förvara inte i kylskåp.


Viktigt
Ha alltid torra händer när stickorna tas ur burken. Ta bara ut det antal stickor som skall användas direkt och stäng genast locket.. Använd inte stickorna om hållbarhetsdatumet har gått ut (gäller även oöppnad burk). Rör inte stickans kudde med fingrarna eller med något annat.

Reviderad 2014-01-13

Best. nr: PH20601


Herbahealth

 

Gunnar Malmström

Sockenvägen 398 ,2tr

122 63 Enskede

Sverige


Mobil: 070 7373901

www.herbahealth.se

e-post: gm@telia.com

Organisationsnummer: 570403-1474

HerbahealthTelefon: 0707373901Webbplatskarta