Herbahealth


Huvudsida


Nyheter


Beställ produkter


Om oss

 Produktblad WaterSoft

 

WaterSoft WS203-01

WaterSoft WS anväds för bestämning av vattenhårdhet. Vattnets hårdhet kan mätas före och efter avhärdaren. Efter avhärdaren skall vattnet var fritt från Kalcium och Magnesius, det har då en hårdhet på 0-4 ppm eller < 1dH (Tysk hådhetsgrad). Med hjälp av teststickan kan man kontrollera att avhärdaren fungerar. Dagliga kontroller av vattehårdhet bör utföras på dialysavdelningar.  

 

WaterSoft™

 

Produktblad

Reagens stickor för bestämning av vattenhårdhet

 

Beskrivning

Hårt vatten kan orsaka skador på vattenreningssystem med RO-filter genom att kalkavlagringar täpper till filtrets porer.

De flesta kommunala vattentäkter har en vattenhårdhet på 100-300 ppm. Vattenhårdheten bör sänkas till mindre än 17 ppm med hjälp av en avhärdare innan vattnet når RO-filteret för vidare behandling.

WaterSoft™ test stickorna har dubbelt detektionsområde. Den normala skalan täcker; 0,17, 30, 50, 100, 200, 300 ppm. Den används för mätning på kommunalt obehandlat dricksvatten. Den känsligare skalan täcker 0, 4, 8, 17 ppm. Den används för att kontrollera avhärdarens funktion för att säkerhetsställa att hårt vatten inte når RO-filtret.

 

Handhavandebeskrivning

Test av obehandlat kommunalt dricksvatten. Normal skalan:

Doppa test stickan i vattenprovet 1 sek.
Skaka av överflödigt vatten.
Efter 15 sek. jämför test stickans färg med färgskalan på burken och bestäm vattenhårdheten.
Om test stickans färg faller mellan 2 färgpunkter- gör ett överslag mellan värdena.


Test av avhärdat vatten:

Genom att öka kontakttiden som test stickan är i kontakt med provvattnet kan känsligheten hos WaterSoft™ ökas:

Håll test stickan under en rinnande vattenstråle eller för test sticka fram och tillbaks i en mugg med vattnet under 15 sekunder.
Jämför genast test stickans färg med färgskalan på burken:
0 Grains/G= ingen vattenhårdhet

1 Grains/G= 4 ppm

2 Grains/G= 8 ppm

3 Grains/G= 17 ppm

I Europa används ofta Tyska hårdhetsgrader dH° som togs fram 1890 för att ange en skala för att jämföra hårt, medelhårt eller mjukt vatten.

1 dH° motsvarar 10 mg kalciumoxid =10 ppm

2 dH° motsvarar 20 mg kalciumoxid = 20 ppm

 

Kvalitetskontroll

För negativ kontroll: Doppa test stickan i destillerat eller avjoniserat vatten. Färgen skall då överensstämma med 0 ppm på färgskalan.

För positiv kontroll: Lös 15 mg CaCl2/2H20 i 100 ml avjoniserat vatten. Test sticka skall då få en färg som motsvarar 50–100 ppm på burkens färgskala.

Begränsningar för användande

WaterSoft™ test stickan är känslig för både Kalcium- och Magnesium joner. Test stickan har en kombinerad känslighet för båda dessa joner och ger ett svar för Total hårdhet CaCO3. Förhållandet mellan Kalcium och Magnesium i vanligt vatten brukar vara ca 2:1. Andra metalljoner i vattnet bidrar väldigt lite till Total hårdheten.

 

Lagring

Lagra WaterSoft™ test stickor i rumstemperatur (15-30° C). Utsätt inte test stickorna för direkt solljus. Förvara inte i kylskåp.

Best. nr: WS20301

 


Herbahealth

 

Gunnar Malmström

Sockenvägen 398 , 2tr

122 63 Enskede

Sverige


Mobil: 070 7373901

www.herbahealth.se

e-post: gm@telia.com

Organisationsnummer: 570403-1474

HerbahealthTelefon: 0707373901Webbplatskarta