Herbahealth


Huvudsida


Nyheter


Beställ produkter


Om oss

Produktblad RenalCheckPX

RenalCheckPX, PX 205-1

RenalCheckPX, PX 205-1

RenalCheckPX används för restmängdsbestämning av peroxid efter rengöring av dialysmaskiner och vattenrenare med prdukter som innehåller väteperoxid. Vanliga produkter på marknaden är; Dialox och Puristeril. Teststickorna har en mycket hög känslighet.

 

 

RenalCheck™ PX

Produktblad
För resttest av Peroxid
Beskrivning

Peroxid är ett vanligt använt oxidationsmedel för desinfektion av medicinska instrument. De mest använda peroxiderna är Väteperoxid (H2O2), Perättiksyra eller en blandning av dessa två. Dialox© är ett vanligt förekommande desinfektionsmedel. Det är sammansatt av 7% Väteperoxid, 3-5% Ättiksyra och 0,35% Peroxiättiksyra. Det används för desinfektion av vattenreningssystem och dialysapparater. RenalCheck™ PX erbjuder ett enkelt och tillförlitligt sätta att säkerställa att utrustningarna är fria från peroxidrester efter desinfektion.

Princip för funktionen
RenalCheck™ PX teststickan färgas blå då peroxiderna reagerar med indikatorn 3,3'5,5'-tetramethylbenzidine (TMB).

Handhavande instruktion
För kontroll av rester av peroxid i dialysapparater eller vattenreningssystem:

1.

Starta utrustningen som skall kontrolleras och låt vattnet från utrustningen spola i en sekund för att skölja ur eventuella rester vid provtagningsstället.

2.

Ta ut en test sticka ur burken och sätt tillbaks locket på en gång.

3.

Håll test stickan under vätskestrålen 1 sekund med reagenskudden uppåt.

4.

Om reagenskudden färgas blå indikerar det en positiv test med en peroxidhalt på 0,5 ppm= 0,5 mg/l eller mer. Jämför med burkens färgskala.

Kvalitetskontroll
En kontrollösning kan blandas av 3% väteperoxidlösning. Späd lösningen 100 ggr med avjoniserat vatten. Späd därefter lösningen ytterligare 300 ggr med avjoniserat vatten. Kontrollösningen skall reagera med test stickan och ge en positiv blå färg motsvarande 1 ppm färgen på burkens färgskala. För negativ kontroll(= ingen färg), använd avjoniserat vatten.

Begränsningar för användande
RenalCheck™ PX test stickor är avsedda att användas för detektion av låga halter av peroxid i dialysvätska. Test stickan reagerar med Väteperoxid, Perättiksyra och andra oxiderande ämnen. Det är dock inte vanligt att andra oxiderande ämnen förekommer samtidigt med peroxider i prover från dialysapparater och vattenrenare.

Lagring

Lagra RenalCheck™ PX test stickor i rumstemperatur (15-30° C). Utsätt inte test stickorna för direkt solljus. Förvara inte i kylskåp.


Viktigt
Ha alltid torra händer när stickorna tas ur burken. Ta bara ut det antal stickor som skall användas direkt och stäng genast locket. Exponering av stickorna för ljus eller smuts kan orsaka en permanent grönfärgning som ger ett falsk positivt resultat. Använd inte stickorna om de har blivit gröna innan testen eller om hållbarhets datumet har gått ut (gäller även oöppnad burk). Rör inte stickans kudde med fingrarna eller med något annat.

Best. nr: PX20501

Herbahealth

Sockenvägen 398, 2tr

122 63 Enskede


Mobiltel: 0707 373901

Hemsida: www.herbahealth.se

e-post: gm@telia.com
Org.nr. 570403-1474

HerbahealthTelefon: 0707373901Webbplatskarta